domingo, 29 de marzo de 2009

Algunos datos interesantes

Estendard:
És de fons blanc, amb l'escut de l'Assumpció damunt tela de tapis blava. Els voravius de l'estendard son brodats amb fil daurat. A ambdós costats hi pengen quatre flocs, dos de daurats i dos de blavosos (del mateix color que la túnica del penitent). A baix de tot hi ha una filera de fils daurats que acaba d'embellir l'estendard.
Observacions històriques:
La confraria va néixer a la parròquia de Nostra Senyora de l'Assumpció, a la barriada de Son Espanyolet. Com que era una parròquia dedicada a la Mare de Déu i al misteri de la gloriosa Assumpció, es va pensar que l'hàbit havia de ser de colors marians.
La confraria fou fundada per un grup de joves molt vinculats a la parròquia que va pensar que no havia de mancar una confraria per Setmana Santa. La varen fundar 53 joves i varen desfilar per primera vegada la Setmana Santa de 1952.
(Datos extraidos del libro "Les Confraries de Mallorca", coordinado por Damià Nicolau, de la Asociación de Cofradías de Porreres")